KONTAKT:   +48 601 506 591  |   profican@gmail.com

I. Klient przygotowuje koncepcję swojego domu przy pomocy naszych wskazówek.

 

II. Firma PROFI-CAN ustala ceny osobno:

 • Dla fundamentu
 • Dla stanu bazowego
 • Dla stanu wykończeniowego z instalacjami

Maksymalny zakres to stan deweloperski z instalacjami wewnętrznymi. Minimalny zakres to stan bazowy

STAN BAZOWY to:

Dom szczelny, ocieplony 25 cm wełny mineralnej, z oknami i drzwiami zewnętrznymi, specjalnymi stelażami instalacyjnymi oraz surowymi ścianami wewnętrznymi. Dach pokryty poszyciem z płyty OSB z nieprzemakalnym podkładem pod gonty. Ściany zewnętrzne z poszyciem płytą OSB i zabezpieczone nieprzemakalną folią termokurczliwą. 

STAN WYKOŃCZENIOWY to:

 • Pokrycie dachowe – gonty bitumiczne IKO – rodzaj Cambridge
 • Elewacja – styropian 5 cm tynk cienkowarstwowy KABE – kolor do wyboru
 • Tynki wewnętrzne z płyt gipsowo-kartonowych bez szpachlowania
 • Izolacja akustyczna w ścianach wewnętrznych – wełna 5 cm
 • Podłoga płyta OSB3 gr 22 mm frezowana
 • Instalacje elektryczne – zakres podstawowy deweloperski
 • Instalacje kanalizacyjne – podejścia do urządzeń
 • Instalacje wody – wybrana przez nas technologia – podejścia pod urządzenia
 • Instalacja ogrzewania – nasza technologia – ogrzewanie podłogowe ze skrzynką rozdzielaczową.
 • Instalacja kominowa systemowa Komin-Flex
 • Instalacja wentylacyjna wymuszona – system Aereco 

Cenę podajemy w umowie wstępnej, przeciętnie na 12 miesięcy przed realizacją z gwarancją jej niepodwyższenia.

Koncepcja domu złożona przez klienta stanowi bazę do natychmiastowej wyceny. Cena zależy od stopnia złożoności budynku. Najtańsze są domy oparte na rzucie prostokątnym, bez tarasów na piętrze.

Domy parterowe i piętrowe o tym samym metrażu kosztują tyle samo. 

 • Dla każdego domu wykonujemy projekt techniczny fundamentu i budynku bez dopłaty
 • Dla każdego domu prowadzimy usługę kierownika budowy bez dopłaty
 • Fundament wyceniamy podając cenę jednego metra kwadratowego płyty.
 • Dom wyceniamy podając cenę 1 m2 powierzchni modułów nad płytą fundamentową.

 

III. W przypadku akceptacji warunków z obu stron podpisywana jest umowa wstępna zawierająca:

  • Ustaloną wartość domu i opisowy zakres
  • Przybliżony termin realizacji (najczęściej do 1 roku)
  • Zobowiązanie firmy do wykonania (na podstawie dostarczonej koncepcji) projektu architektonicznego do pozwolenia na budowę oraz projektu konstrukcyjnego
  • Zobowiązanie do przejęcia przez naszą firmę obowiązku kierownika budowy
  • Obustronne zobowiązanie do podpisania umowy głównej

Wpłata przez klienta wstępnej kaucji zabezpieczającej - 10 000 zł

  • W przypadku podpisania umowy głównej na zakres bazowy, kaucja zaliczona jest na poczet zapłaty za wykonanie domu
  • W przypadku niepodpisania umowy głównej przez klienta wartość pozostaje w naszej firmie.
  • W przypadku niepodpisania umowy z przyczyn leżących po naszej stronie następuje zwrot wpłaty klientowi

Do dwóch tygodni po podpisaniu umowy wstępnej wykonujemy i przekazujemy klientowi projekt architektoniczny i konstrukcyjny.

Aby złożyć komplet dokumentów do pozwolenia na budowę, klient musi oprócz naszych projektów sporządzić projekt zagospodarowania działki. Powinien on być wykonany przez uprawnionego projektanta na specjalnej mapie do celów projektowych, przygotowanej przez geodetę. Projekt zagospodarowania działki oraz złożenie kompletu dokumentów do pozwolenia na budowę, leży poza naszą firmą, po stronie klienta.

 

IV. Podpisanie umów głównych na fundament i dom, może nastąpić przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub po pozwoleniu.

Najczęściej po pozwoleniu na budowę podpisujemy umowy główne.

 • Umowa na fundament. Wiąże się z zapłatą 50% wartości fundamentu, pozostałą część należy wpłacić po jego zakończeniu. f Czas rozpoczęcia fundamentu nie jest określony dokładnym terminem, lecz widełkami czasowymi. Od pozwolenia na budowę do najpóźniej 1 miesiąca przed rozpoczęciem terminu realizacji domu. Czas trwania wykonania fundamentu to ok 2 tygodnie.
 • Umowa główna na stan bazowy. Podpisujemy, gdy klient ma możliwość wpłaty 60% tej umowy przy jej podpisaniu. Realizacja przez wykonawcę domu powinna być rozpoczęta do 5-6 miesięcy od podpisania umowy głównej i trwać do 3 tygodni. Termin podpisania tej umowy decyduje o kolejności realizacji. W określonym czasie realizowany jest tylko jeden dom. Każdy klient otrzymuje nr realizacji. Druga włata za stan bazowy w wysokości 40% umowy następuje w 1 tydzień po zakończeniu scalania, założeniu okien i drzwi zewnętrznych oraz wykonaniu stanu surowego ścianek wewnętrznych.
 • Umowa na stan wykończeniowy i instalacje. Umowa ta inaczej niż umowy poprzednie nie jest obligatoryjna. Zależy od uzgodnionego zakresu robót nam zleconych. Czas zawarcia jest też swobodny. Jeżeli umowa zostanie podpisana w podobnym czasie jak umowa na stan bazowy, zobowiązujemy się dotrzymać cen z umowy wstępnej. Jeżeli zlecenie robót wykończeniowych będzie opóźnione powyżej 1 miesiąca, to możemy podpisać umowę na nowych warunkach lub jej nie podpisać. Przy podpisaniu umowy należy wpłacić zaliczkę 50%, druga część zapłaty - do tygodnia po zrealizowaniu zakresu umownego.

 

POWRÓT