Stworzyliśmy pierwszą hybrydową linię potokową nowej generacji, która może mieć zmienny produkt – skąd wiemy, że jest ona pierwszą na świecie?

Praktycznie każda firma wytwórcza posiada linię produkcyjną. Linia produkcyjna to zbiór osobnych stanowisk i maszyn dzięki którym powstaje produkt.

Linie można podzielić na cztery rodzaje:

  • Bardzo szybkie linie produkcji ciągłej (potokowej)
  • Szybkie linie masowe i seryjne (potokowe i nie potokowe)
  • Średnio szybkie linie produkcji małoseryjnej
  • Bardzo wolne linie produkcji pod zamówienie (np. dom, statek, duża maszyna)

 

Linie produkcji ciągłej (potokowej) potrafią różnić się wydajnością od linii produkcji pod zamówienie nawet o kilka tysięcy procent – czyli mogą być kilkadziesiąt razy szybsze.

Nasz cały proces budowania domu przebiega w 3 środowiskach – hala - transport - plac budowy. Stworzyliśmy linię potokową hybrydową przebiegającą w sposób ciągły przez te trzy środowiska w tym samym takcie. Nasza linia ma wszystkie parametry linii potokowej z olbrzymią wydajnością, a jednocześnie schodzą z niej płynnie, w sposób ciągły przez cały rok, różne domy (zmienna wielkość, kształt, różne okna i różna funkcja użytkowa)

W dotychczasowych strukturach produkcyjnych jest to niemożliwe do zrealizowania. W podręcznikach akademickich dotyczących ekonomiki produkcji widnieją takie tabele. Nie ma w nich miejsca na zmienność w produkcji masowej.

 

 LINIA

 

Od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku intensywnie poszukuje się w przemyśle rozwiązań organizacyjnych pozwalających choćby w niewielkim stopniu różnicować produkty na liniach masowych. Nazywa się to masową kastomizacją. Do tej pory uzyskano stosunkowo niewielkie efekty zmienności.

Nasze rozwiązanie wymagało gruntownej zmiany dotychczasowych paradygmatów organizacyjnych.

Modelowa potokowa linia Forda miała podstawowe wymaganie – zredukować zmienność do zera. Jeżeli teraz chcemy uzyskać zmienność a zachować „potok” nie możemy modyfikować linii Forda, lecz zbudować całkowicie nową konstrukcję linii przy założeniu, że zmienność jest pożądana.

Dzięki takiemu podejściu i stosowaniu Teorii Ograniczeń rozwiązaliśmy ten problem.

W budownictwie warunkiem koniecznym jest zmienność, ponieważ produkt jest duży i nie nadaje się do odległego transportowania (wysokie koszty logistyczne). Z drugiej strony, na małym obszarze zbytu, jednorodny produkt ma za mało odbiorców.

Obserwując światowe działania nie zauważyłem, by ktokolwiek brał pod uwagę pójście tą ścieżką. Ciągle próbuje się doskonalić strukturę, którą już mamy. Dlatego odważnie przyjąłem, że jest to pierwsza na świecie tego typu linia. Otwiera ona szansę na tanie domy i mieszkania, czyli rozwiązanie światowego problemu mieszkaniowego.

 

POWRÓT