KONTAKT:   +48 601 506 591  |   profican@gmail.com

W JAKI SPOSÓB POWSTAŁA WIELOKROTNIE BARDZIEJ WYDAJNA I TAŃSZA STRUKTURA WYTWARZANIA ARTYKUŁU PIERWSZEJ POTRZEBY JAKIM JEST - DOM JEDNORODZINNY

Obecnie wszyscy żyjemy w wystandaryzowanym globalnym świecie:

 • Mamy dostęp do tych samych technologii i materiałów.
 • Podobnie komunikujemy się.
 • Mamy podobne kompetencje pracownicze.
 • Stosujemy podobne rozwiązania organizacyjne.
 • Ujednolica się szeroko pojęta kultura.

 

Sektor gospodarki jakim jest produkcja w dużym stopniu korzysta na globalizacji. Są jednak poważne skutki negatywne globalnej struktury. Obecna struktura zależności gospodarczych tak bardzo się rozrosła i skomplikowała, że utrudnia wprowadzenie nowych, bardziej wydajnych, innowacyjnych struktur. Łatwiej wprowadzać ulepszenia starej strukry.

Dysponując podobnymi środkami różnice w wydajności między firmami są niewielkie. W konsekwencji wydajność przestała być głównym czynnikiem konkurencyjności firmy. Tę funkcję przejęło marketingowe budowanie narracji wokół produktu.


W XIX i XX wieku było jeszcze wiele zmian strukturalnych powodujących skokowo wielokrotne przyśpieszenie w różnych dziedzinach i miało to olbrzymi wpływ na dynamiczny rozwój firm i gospodarki:

 • Przejście 100 lat temu od produkcji jednostkowej samochodów do produkcji na taśmach H. Forda.
 • Rewolucja taśmowa w innych dziedzinach produkcji – proces ten trwał do lat siedemdziesiątych XX w.
 • Transport lotniczy – wielokrotne skrócenie czasu transportu.
 • Zastosowanie radia i telewizji – zwielokrotnienie dostępu do informacji.
 • Komputer osobisty.
 • Internet.
 • Telefon komórkowy.
 • GPS.


Wszystkie te zmiany mają wspólną cechę. Było to wprowadzenie nowej struktury zależności, która zastępuje lub strukturalnie wzbogaca obecny system. Przykładem liczbowym wzrostu wydajności może być przejście od produkcji jednostkowej samochodów Forda do ich produkcji taśmowej.

 • Skrócenie czasu wytwarzania samochodu. Przed zastosowaniem taśmy czas 728 minut. Po wprowadzeniu taśmy 93 minuty, a po dalszych udoskonaleniach 24 sekundy.
 • Od 1908 roku do 1924 Ford obniżył cenę samochodu ponad trzykrotnie i jednocześnie był zdecydowanym liderem produkcji na świecie oraz bardzo bogatym człowiekiem.
 • Pracownicy w jego zakładach zarabiali kilkadziesiąt procent więcej niż średnia i pracowali ok 40 godzin tygodniowo (sto lat temu!)


Dobrze przemyślana zmiana strukturalna nie tylko może spowodować skokowy wzrost wydajności, ale otwiera nowe szanse rozwojowe.


Ponieważ, budownictwo nie przeszło transformacji, od produkcji jednostkowej do taśmowej, postanowiłem wszystkie znane mi procesy składające się na powstanie domu przetransformować, tak by mogły być realizowane na taśmie produkcyjnej. Udało mi się wykroić wystarczająco duży ciąg procesów i zapisać go w języku taśmy. Ostatnia część – czyli wykończenia, została uporządkowana, ale zostawiona formie dotychczasowej organizacji.


Na czym polega fenomen taśmy?

 • W produkcji jednostkowej całkowity czas, po którym otrzymujemy gotowy produkt jest sumą wszystkich czasów kolejnych procesów leżących na tzw. ścieżce krytycznej.
 • W produkcji masowej potokowej z taśmy schodzi produkt w tempie czasu tylko pojedynczego procesu. Wszystkie pozostałe procesy mają ten sam czas, więc produkty mogą się płynnie przesuwać na taśmie opuszczając ją w tempie właśnie jednego procesu.

Dla przykładu, jeżeli cały proces wykonania trwa 30 dni, a uda nam się ustawić dziesięć stanowisk, gdzie powtarzalne podprocesy trwają 3 dni, to otrzymujemy gotowy produkt właśnie co 3 dni. Jest to 10 razy szybciej niż przy produkcji typu jednostkowego.

 

Budowanie struktury zaczęliśmy od zdefiniowania na nowo czym jest dom jednorodzinny. Oto moja definicja:

ZAMKNIĘTA, WYTRZYMAŁA, BEZPIECZNA, TRWAŁA I WYGODNA PRZESTRZEŃ, KTÓRA SKUTECZNIE CHRONI NAS OD ZEWNĘTRZNYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH.

Stosując teorię ograniczeń TOC i techniki kreatywnego myślenia de Bono, kolejno pokonywałem ograniczenia.

 

ETAP 1

Stworzenie uniwersalnej jednostkowej przestrzeni, która przy nieznacznych modyfikacjach kolejnych elementów mogła zbudować zamkniętą przestrzeń osobno: parteru, piętra i dachu.


Stworzenie takiej przestrzeni wyjątkowo łatwo przyszło. Opracowana została pod względem architektonicznym i konstrukcyjnym w nowatorski sposób. Zadanie ułatwiła mi  fantastyczna amerykańska technologia „MiTek” do projektowania inżynierskiego i produkcji drewnianych elementów kratowych. Nasza konstrukcja jest specjalnie dedykowana do procesu wytwarzania na taśmie oraz mocno przesztywniona, by mogła być swobodnie transportowana i scalana.

 

ETAP 2

Modularyzacja i nowa standaryzacja systemu w celu przygotowania do wymogów taśmy.

Po analizie architektury, konstrukcji i logistyki postanowiłem ustawić modularnie wymiary zewnętrzne elementów, oparte na siatce 62,5 cm x 62,5 cm. Wewnętrzna konstrukcja elementów jest zunifikowana i wykorzystuje również ten rozstaw ułatwiając montaż i obliczenia.

Przyjąłem następujące wielkości stałe:

 • wysokość elementu przestrzennego
 • wysokość nadproża
 • grubość wszystkich przegród zewnętrznych pionowych i poziomych
 • grubość i rodzaj izolacji wewnętrznej przegród
 • technologię i materiały na konstrukcję oraz opłytowanie
 • materiały i technologie uszczelniania
 • konstrukcja i grubość ścian wewnętrznych nośnych i działowych oraz wysokość.

 

Ustalono 30 rozmiarów podstawowego modułu przestrzennego M1. Podstawowy moduł występuje w 10-ciu wariantach. Łącznie mamy do dyspozycji 300 różnych „klocków”. Możliwe jest teraz stworzenie z tych elementów dowolnej modularnej przestrzeni zamkniętej.

Uwaga:

W celu swobodnego kształtowania funkcji użytkowych przestrzeni:

 • otwory na okna i drzwi mogą być dowolnie usytuowane i swobodnego wymiaru poza ograniczeniem wysokości nadproża
 • podobnie ściany wewnętrzne mogą być usytuowane swobodnie – oczywiście muszą uzyskać akceptację konstruktora.

Dzięki takiemu sposobowi modularyzacji zachowujemy elastyczność tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Mamy swobodę wyboru powierzchni, rozkładu funkcjonalnego pomieszczeń, ilości kondygnacji i rodzaju dachu.


ETAP 3

Wygospodarowanie jak najdłuższego ciągu procesów budowlanych mogących spełniać warunki taśmy.

Tu spotkałem się z poważnym ograniczeniem – prace instalacyjne są standardowo wplecione w powstawanie przestrzeni. Rozwiązaniem okazało się przesunięcie ich na etap po wykonaniu zamkniętej, szczelnej i ocieplonej przestrzeni. W tym przypadku konieczne było wymyślenie swobodnego dostępu do wykonania instalacji na tym późniejszym etapie.

Skorzystałem z rozwiązań stosowanych przy budowie serwerowni, biurowców czy hal wystawowych z podniesionymi podłogami i odsuniętymi wykończeniami ścian i sufitów. Oprócz tego adoptowaliśmy pomysł stawiania domów z przestrzenią fundamentową, popularny w USA.

Najdłuższy możliwy ciąg procesów to:

 • wycinanie z pliku na pile CNC elementów konstrukcyjnych modularnego elementu,
 • łączenie na prasie MiTek w przygotowanych szablonach zestawu ram kratowych,
 • scalanie ram w przestrzeń modułu,
 • opłytowanie zewnętrzne przestrzeni modularnej oraz pierwsza warstwa ocieplenia wełną mineralną,
 • druga warstwa wełny mineralnej i opłytowanie wewnętrzne,
 • zabezpieczająca powłoka elastomerowa oraz malowanie silikonową farbą elewacyjną,
 • załadunek na samochód z HDS, transport (promień max. 60 km),
 • scalenie na gotowym fundamencie kolejnych modułów.

Każdy z tych procesów trwa 2 godz.,to znaczy, że co 2 godziny na fundamencie przybywa kolejny moduł.

Przeciętna kompletna, ocieplona i szczelna przestrzeń mieszkalna oraz dachowa dla domu 100 m2 może być wykonana w ciągu jednego tygodnia. W etapie 3 musieliśmy rozwiązać kolejne ograniczenia związane ze szczelnością i odpornością modułu na każde warunki atmosferyczne. Opracowaliśmy specjalne systemy scalania w każdych warunkach pogodowych.

Po rozwiązaniu ograniczeń, uzyskaliśmy możliwość prowadzenia płynnie taśmy w dowolnych warunkach atmosferycznych i złamaliśmy ograniczenie sezonowości produkcji.

 

ETAP 4

Skorelowanie czasowe niektórych procesów poza taśmą.

Rytm taśmy muszą utrzymywać następujące procesy:

Procesy poprzedzające taśmę:

 • Proces zawierania indywidualnych umów
 • Proces projektu architektonicznego
 • Proces projektu konstrukcyjnego i produkcyjnego
 • Proces fundamentów.

Proces po taśmie produkcyjnej:

 • Proces uzupełnienia zamkniętej przestrzeni o okna, drzwi zewnętrzne oraz ściany wewnętrzne, czyli doprowadzenie do tzw. STANU BAZOWEGO

 

Przygotowaliśmy możliwość internetowego zawierania umów.

Dzięki wykonanej wcześniej standaryzacji powstała możliwość przygotowania szablonów architektonicznych, konstrukcyjnych i produkcyjnych, co wielokrotnie przyspiesza projektowanie. Sześciu projektantów jest w stanie z dużym zapasem czasowym wykonać wszystkie projekty dla klienta w ciągu jednego tygodnia.

 

Proces fundamentowania musi być wykonany wcześniej, z przesunięciem fazowym w stosunku do taśmy. Aby tego dokonać, przewidziane są naturalne bufory czasowe w naszej organizacji.

Przygotowano wystandaryzowany sposób wykonania fundamentu.

Proces uzupełniający do STANU BAZOWEGO jest także skorelowany z taśmą i trwa ok 1 tygodnia.

Proces na taśmie + proces uzupełnienia do stanu bazowego – trwają łącznie 2 tygodnie. 

 

ETAP 5

Doprowadzenie budowy do stanu deweloperskiego lub wykończonego.


Obecnie nie ma jeszcze możliwości wystandaryzowania wykończeń zewnętrznych, wewnętrznych i instalacji. Dla klientów, którzy nie upierają się przy swoich ulubionych technologiach, posiadamy swój zestaw robót do stanu deweloperskiego

Na zewnątrz:
- Pokrycie dachowe – gont IKO
- Elewacja - 5 cm styropianu + tynk cienkowarstwowy KABE

Wewnątrz:
- Płyty GK
- Podkład podłogowy - płyta MFP 22 mm.

Instalacje:
- Elektryczne - standard deweloperski
- Wody i kanalizacji – standard deweloperski
- Ogrzewania podłogowego – system TIA
- Wentylacji mechanicznej Aereco
- Kominy stalowe „Komin flex”

Prace wykonywane są przez naszych zewnętrznych partnerów z gwarancją PROFI-CAN

 

W przypadku wybrania innych instalacji i wykończeń przez naszych klientów możemy pomóc w znalezieniu firm podwykonawczych lub pozostawić ich realizację klientowi.

 

POWRÓT