KONTAKT:   +48 601 506 591  |   profican@gmail.com

Wszyscy słyszeli o standaryzacji (to dość modne słowo). Czytając definicje standaryzacji w różnych encyklopediach i słownikach odniosłem wrażenie, że wyjaśnienie tego pojęcia jest mało intuicyjne i przejrzyste.

Dla mnie standaryzacją jest zespół zasad i wymagań w określonej dziedzinie, który służy ujednoliceniu produktów, technik,

działań w celu sprawniejszego i szybszego realizowania celów.

Ponieważ nowa standaryzacja w mojej innowacji gra główną rolę, postaram się pokazać jej praktyczne znaczenie. Standaryzacja musi służyć osiągnięciu jakiegoś celu. W moim przypadku chciałem znaleźć szybką i wydajną ścieżkę budowy domu jednorodzinnego. Do tej pory pracowałem według standardów ustanowionych przez wiele pokoleń architektów, inżynierów i budowniczych, którzy mieli inne cele. Chodziło o jak najlepsze zaspokojenie różnorodnych gustów i wymagań zleceniodawcy.

Budownictwo jest jedną z najbardziej wystandaryzowanych dziedzin produkcji – tysiące norm dla materiałów, technologii, zasad prawa budowlanego, prawa administracyjnego, zasad obliczeń konstrukcyjnych. Ten cały gorset zasad i wymagań miał służyć wprowadzeniu ładu w działalności budowlanej.

Niestety – ten ład był dobry jeszcze 100 lat temu.

Wiek XX to rewolucja taśmowa – wszystkie sektory przemysłu poza budownictwem, przemysłem stoczniowym i przemysłem wielkich maszyn, przeszły wielki skok wydajnościowy. Produkty wielokrotnie potaniały i stały się dostępne dla przeciętnego obywatela. Całe otoczenie budownictwa przeszło wielką transformację dzięki automatyzacji i rozwojowi przemysłu.

Zmienione warunki brzegowe dają szansę na zbudowanie nowej struktury budownictwa, która wykorzysta postęp techniczny lepiej niż stara struktura. Nie można zbudować nowej struktury bez precyzyjnego określenia priorytetów, związków i zależności między jej poszczególnymi elementami. Dodatkowo należy zapewnić jej kompatybilność z dotychczasowym otoczeniem.

To przeogromna praca. Znalazłem tylko siły, by stworzyć nową standaryzację do wąskiej dziedziny - budownictwa jednorodzinnego.

Aby szybciej produkować należy:

  • Dokonać wyboru, które cechy produktu ujednolicić, a które zostawić jako zmienne
  • Dla elementów powtarzalnych opracować rozmiary modularne
  • Dostosować konstrukcję do modularyzacji
  • Wykorzystać proste i szybkie technologie
  • Wykluczyć operacje, które nie przyczyniają się do postępu produkcji
  • Opracować system samokontroli usuwający ewentualne błędy
  • Zorganizować pracę na taśmie według standardowych procedur


POWRÓT