KONTAKT:   +48 601 506 591  |   profican@gmail.com

DLACZEGO WARTO WSPIERAĆ INNOWACJE STRUKTURALNE?

  • STARA UGRUNTOWANA STRUKTURA
  • NOWO BUDOWANA STRUKTURA

W ugruntowanej strukturze wszyscy wytwórcy mają podobny dostęp do:

  • Technologii
  • Maszyn i narzędzi
  • Wykształconej kadry
  • Sprawdzonych rozwiązań organizacyjnych.


Przyspieszenie w stosunku do konkurentów sprowadza się do kilkuprocentowych lub kilkunastoprocentowych wartości. Dodatkowo wiąże się ono z dużym wysiłkiem na 3 polach:

  • Szkolenia pracowników
  • Wyposażania w najnowsze maszyny i narzędzia
  • Silnej presji motywacyjnej na pracowników


Do tej pory o wiele łatwiej było poszukać tanich w robociznę rynków (np. Chiny lub kraje post-socjalistyczne) i dzięki temu konkurować ceną. Jest to strategia krótkotrwała do czasu spłaszczenia różnic płacowych.

Powstawanie nowych struktur, lepiej wykorzystujących współczesne osiągnięcia wiedzy i techniki otwiera przestrzeń nie tylko w tej dziedzinie, gdzie zaszła zmiana strukturalna, ale wpływa na generowanie rozwiązań w innych obszarach.

Innowacje strukturalne są trudne i pracochłonne, ale ich efekty są olbrzymie. Dlatego warto jest pracować nad innowacjami strukturalnymi, a Unia Europejska i nasze Państwo powinny stworzyć warunki wsparcia.

W tej chwili wszystkie rodzaje innowacji praktycznie są wrzucone do jednego worka pomimo ich formalnego rozgraniczenia. Nie ma też jasnych kryteriów, jaki typ innowacji strukturalnej jest najbardziej oczekiwany.

Konieczne jest diametralnie inne podejścia do tworzenia procedur pomocy w przypadku innowacji strukturalnych. Powinniśmy zbudować nowe instytucje do oceny innowacji strukturalnych (nie instytuty na uczelniach). Muszą to być interdyscyplinarne zespoły, które w sposób holistyczny będą mogły ocenić wartość i potencjał takiej innowacji.

POWRÓT